Tradiční závody

letos jsme nalezli azyl v areálu Nového Města na Moravě. Brněnská střelnice není v provozu a tak jsme využili nabídky domácího klubu.
Počasí se vydařilo, i když předpověď slibovala deštíky. Závodníků startovalo 69, dvoučlených štafet startovalo 24.
V některých kategoriích bylo „narváno“, některé byly jednočlenné, ale obsazeny byly všechny kategorie. Děkujeme TD Milušce Roučkové, Mildovi Buchtovi, Milanovi Ambrožovi a všem novoměšťákům. A samozřejmě všem našim, říčanským a třebíčským organizátorům a rozhodčím.

Medailová žeň ve Starém Městě pod Landštejnem

Za krásného a slunečného počasí proběhly tradiční regionální závody ve Starém Městě pod Landštejnem. Naše výprava ve složení Hynek Škrabal, Lucka Krejčířová, Terka Vinklárková, Monika Brettfeldová, Dita Hořínková, Petr Balcar a Romana Vlčková i na začátku sezóny předvedla velmi úspěšné vystoupení. Všichni si přivezli domů medaili. Lucka a Dita zlatou, Hynek, Terka a Romča stříbrnou, Petr a Monika bronzovou. Jedině výsledek naší nejlepší štafety Monika, Dita, Petr neměl to „správné“ zakončení. I když medaile to byla, ale bramborová.